POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES >>

 

REGULAMIN OGÓLNY STRONY

obowiązujący od dnia 03 października 2019 roku

I Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego www.betty-barclay.com.pl jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 

2. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym  www.betty-barclay.com.pl zgodnie z treścią innych ustaw oraz w szczególności reguluje zasady korzystania z usług sklepu internetowego www.betty-barclay.com.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb rozwiązania umowy oraz postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin sklepu internetowego  www.betty-barclay.com.pl jak i wszelkie materiały (zdjęcia i inne teksty) znajdujące się na stronie internetowej  www.betty-barclay.com.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.

4. Właścicielem sklepu internetowego  www.betty-barclay.com.pl jest firma FPH CLAPPA  Anna Michalczyk, mieszcząca się przy ulicy K.Przerwy-Tetmajera 4/2 w Szczecinie, NIP: 851-010-19-68, zwana dalej Sprzedającym/Usługodawcą.

5. Administratorem danych osobowych jest firma FPH CLAPPA Anna Michalczyk, mieszcząca się przy ulicy K.Przerwy-Tetmajera 4/2 w Szczecinie, NIP: 851-010-19-68.

6. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.betty-barclay.com.pl jest sprzedaż detaliczna produktów marki Betty Barclay za pośrednictwem Internetu.

7. Kupujący - osoba fizyczna, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

8. Sklep www.betty-barclay.com.pl realizuje transakcje wyłącznie na terenie Polski.

9.  Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są nowe, zaopatrzone w plastikową żyłkę/ nitkę przy metce, którego oddzielenie od zakupionego produktu uniemożliwia realizację procedury zwrotu.

10. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i stanowią wartość brutto.

 

 II Rodzaje, zakres i warunki świadczonych usług

1. Sprzedawca świadczy bezpłatne usługi w zakresie:

a)  prowadzenia konta w sklepie internetowym www.betty-barclay.com.pl,

b) składania zamówień w sklepie internetowym www.betty-barclay.com.pl poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia,

c) przesyłania bezpłatnego newslettera.

2. Usługobiorca podczas korzystania z usług sklepu internetowego obowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania  z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści o charakterze bezprawnym.

3. Rejestracja w naszym sklepie internetowym www.betty-barclay.com.pl oraz składanie zamówień poprzez zalogowanie się na założone konto, upoważnia do uzyskania rabatu w wysokości 5% na rzeczy nieprzecenione.   

 

III  Realizacja zamówienia 

1. Towar wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. jako paczki priorytetowe w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie (w dni robocze od poniedziałku do piątku), jeśli zamówiony towar znajduje się w magazynie.

2. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Zamawiającego o innym możliwym terminie realizacji zamówienia nie przekraczając 30 dni.

3. W przypadku gdy w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towaru to na życzenie Zamawiającego wyślemy dostępny towar, a pozostałą część dostarczymy na nasz koszt w najbliższym możliwym terminie. Rabaty i koszty przesyłki są wtedy takie jak dla całego zamówienia.

4. Towar powinien dotrzeć do Zamawiającego w ciągu 48 godzin od daty wysyłki. Przy powyższym terminie nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych. Sklep nie odpowiada za opóźnienia spowodowane nieprawidłową pracą Poczty Polskiej S.A.

5. W przypadku zamówień realizowanych formą płatności za pobraniem, zamówienie realizujemy natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

6. Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe Zamawiającego lub dane te są nieprawdziwe.

7. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności za zakupione towary. Kupujący może dokonać płatności:

- przelewem tradycyjnym,

- gotówką (w przypadku wysyłki za pobraniem).

8. Po zrealizowaniu zamówienia Kupujący otrzyma na adres e-mail wskazany w sklepie internetowym od Sprzedawcy: potwierdzenie złożenia zamówienia oraz potwierdzenie wysłania towaru.

 

 IV Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827), Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po terminie otrzymania produktu zakupionego w sklepie www.betty-barclay.com.pl

2. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania produktu, odesłania go na wskazany na paragonie adres (Galeria Kaskada, Sklep Betty Barclay Al.Niepodległości 36, 70-404 Szczecin) z formularzem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz/oświadczenie dostępny jest również na stronie.

3. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w razie usunięcia metki na żyłce produktu zakupionego w sklepie internetowym www.betty-barclay.com.pl. Usunięcie metki na żyłce   jest dla Sprzedawcy jednoznaczne z przekroczeniem zasad prawidłowego zapoznania się z zakupionym produktem w postaci sprawdzenia jakości oraz cech produktu. 

4. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego zakupionego towaru dokona zwrotu na rzecz Kupującego dokonanych przez niego płatności za towar. Koszt zwrotu towaru (przesyłki do Sprzedawcy) obciąża Kupującego. Zwrot Kupującemu środków nastąpi na konto wskazane w formularzu odstąpienia od umowy przez Kupującego.

 

 V Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedający odpowiada względem Kupującego ze względu na niezgodność towaru z umową według reguł wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).  Zgodnie z postanowieniami ustawy wszystkie produkty znajdujące się ofercie Sprzedającego objęte są dwuletnią odpowiedzialnością Sprzedającego.

2. Zakupiony produkt podlegający reklamacji wraz z dowodem zakupu (paragon, potwierdzenie przelewu) i formularzem reklamacyjnym lub innym oświadczeniem woli. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć do Sprzedającego reklamowany towar na adres wskazany na paragonie w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji Kupującego.

3. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, a w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji umożliwi Kupującemu zapoznanie się ze stanowiskiem Sprzedającego w zakresie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia reklamacji. Sprzedający poinformuje Kupującego w sposób wskazany przez Kupującego.

4. Pismo Sprzedającego zawierające informację w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji będzie zawierało informacje dotyczące dalszego trybu postępowania reklamacyjnego.